Ông Lê Cao TGĐ TWG phó chủ tịch hội Địa chất Công trình và Môi trường Việt Nam nhiệm kỳ IV

ÔNG LÊ CAO MINH – TGĐ TWG GIỮ CHỨC PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

31.12.2020

Ngày 12/12/2020, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Địa chất công trình và Môi trường Việt Nam (ĐCCT và MT VN) nhiệm kỳ IV (2020-2025) đã diễn ra thành công tốt đẹp. Ông Lê Cao Minh, Tổng giám đốc Tập đoàn Thế giới Kỹ thuật TWG đã vinh dự được bầu làm Phó Chủ tịch Hội nhiệm kỳ mới. Đây là lần thứ hai liên tiếp ông được các thành viên tín nhiệm bầu giữ chức vụ quan trọng này.

Các thành viên Hội ĐCCT và MT Việt Nam chụp hình lưu niệm trong buổi Đại học nhiệm kỳ IV

Đại hội với sự tham gia của gần 200 đại biểu đại diện cho các nhà khoa học, nhà quản lý và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực địa chất công trình - địa kỹ thuật trong cả nước. Không chỉ tổng kết, đánh giá hoạt động Hội nhiệm kỳ 2015-2020, đại hội còn quyết định phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tiếp theo 2020-2025, đồng thời vinh danh, khen thưởng các cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp.

Ông Lê Cao Minh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thế giới Kỹ thuật (TWG) phát biểu ý kiến tại Đại hội 

Các thành viên đã bầu ra 99 Ủy viên Ban chấp hành, 34 Ủy viên Ban Thường vụ; Ban Kiểm tra gồm 5 Ủy viên; Lãnh đạo Hội gồm Chủ tịch và 8 Phó chủ tịch; Ban thư ký gồm Tổng thư ký và 3 Phó Tổng thư ký. Trong đó, ông Lê Cao Minh nhận được sự tin tưởng của các thành viên để tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch hội. Cùng với ông Lê Cao Minh ông Lý Văn Chiến, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thế giới Kỹ thuật TW – thành viên tập đoàn TWG, cũng tái đắc cử chức vụ trong Ban Chấp hành Trung ương và Ban Thường vụ Hội nhiệm kỳ mới.

Ông Lê Cao Minh (thứ hai từ phải qua) cùng ác cá nhân nhận Bằng khen của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Ông Lý Văn Chiến, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thế giới Kỹ thuật TW (thứ hai từ trái qua) nhận Bằng khen của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Hội ĐCCT và MT Việt Nam là nơi tập hợp đông đảo các nhà khoa học, quản lý, các cán bộ kỹ thuật hoạt động nghề nghiệp. Hoạt động của Hội góp phần nâng cao trình độ chuyên môn của các hội viên và thúc đẩy sự phát triển khoa học – kỹ thuật của ngành Địa chất công trình – Địa kỹ thuật ở VN, qua đó đóng góp tích cực và hiệu quả vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Với những định hướng rõ ràng và đúng đắn, chúc 2 đồng chí Lê Cao Minh và Lý Văn Chiến hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ mới. Chúc các thành viên Hội Địa chất công trình và Môi trường Việt Nam vững mạnh, phát triển đội ngũ hội viên, công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đào tạo và hợp tác quốc tế nhằm đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước./. 

Đơn vị truyền thông đưa tin:

Website Hội Địa chất công trình và Môi trường Việt Nam: http://http//vaege.com.vn/2020/12/13/dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-hoi-dia-chat-cong-trinh-va-moi-truong-viet-nam-nhiem-ky-iv-2020-2025/