CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI VĂN PHÒNG TẬP ĐOÀN TWG

09.09.2020

Từ ngày 28/8/2020 đến 05/9/2020, tại Tập đoàn TWG đã triển khai CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ với sự tham gia của tất cả thành viên thuộc các phòng ban tại Tập đoàn: Ban lãnh đạo, phòng Công nghệ thông tin, Ban Đầu Tư, Trung tâm thiết kế, phòng Cung ứng, phòng Tài chính kế toán, LBEnergy, Văn Phòng CEO (Tổ Trợ lý, Kiểm Soát Nội Bộ, Quản lý Kế Hoạch, Hành chính, Pháp lý, Truyền thông)

Phòng IT tham gia chương trình đào tạo

Phần mềm quản lý nhân sự tại Tập đoàn đã được Phòng Công nghệ Thông tin (CNTT) phối hợp với Phòng Nhân Sự xây dựng, kế thừa và phát triển từ Phần mềm quản lý nhân sự cho TWEdu (HRMS); dự kiến sẽ triển khai chính thức giai đoạn 1 tại Tập đoàn trong tháng 09/2020. 

Giao diện Phần mềm Quản lý nhân sự

Chị Nguyễn Thị Ngọc Tiên (Chuyên viên Nhân sự) - Đại diện phòng Nhân sự và anh Huỳnh Thanh Vũ (Senior Development) – đại diện Phòng CNTT đã hướng dẫn chi tiết cách thức vận hành của phần mềm với các nội dung cụ thể về: 

+ Cổng thông tin nhân viên là gì?
+ Cách thức tra cứu hồ sơ cá nhân: thông tin cá nhân, hợp đồng lao động, phiếu lương…
+ Cách thức đăng ký các đơn phép Online: đơn xin nghỉ phép, đăng ký công tác…
+ Cách thức xem dữ liệu chấm công hàng tháng.
+ Cách thức tra cứu lịch sử xét duyệt các đơn.
….
Tất cả các thành viên tham gia đào tạo rất hưởng ứng, tích cực đóng góp ý tưởng để hoàn thiện, phát triển toàn bộ các chức năng và hy vọng mau chóng được đưa vào áp dụng thực tế.

Một số hình ảnh trong chương trình đào tạo:

Phòng Cung Ứng, Hành chính, Pháp lý, Tài chính kế toán, LBEnergy…tham gia chương trình đào tạo

Anh Lê Cao Thuận – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn và Văn Phòng CEO (Tổ Trợ lý, Kiểm Soát Nội Bộ, Quản lý Kế Hoạch,Truyền thông…) tham gia chương trình đào tạo

 Chị Nguyễn Thị Ngọc Tiên - Chuyên viên Nhân sự - Đại diện phòng Nhân sự và anh Huỳnh Thanh Vũ - Senior Development – đại diện Phòng CNTT hướng dẫn các chức năng của phần mềm

 Anh Nguyễn Trung Nguyên – Giám đốc phòng Công nghệ Thông tin Tập đoàn tham gia và lắng nghe các ý kiến đóng góp từ các thành viên trong buổi đào tạo

 Các thành viên tham gia đào tạo rất hưởng ứng, tích cực đóng góp ý tưởng