CHƯƠNG TRÌNH KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN HIS – PHẦN MỀM QUẢN TRỊ BỆNH VIỆN

28.10.2019

Ngày 28/10/2019, tại văn Phòng của Tập đoàn TWG đã diễn ra chương trình khởi động (Kick off) dự án “Cung cấp, hiệu chỉnh và chuyển giao mã nguồn của phần mềm quản lý bệnh viện HIS (Hospital Information System)” với sự tham gia của SHPT – Nhà cung cấp phần mềm quản lý bệnh viện cùng đội ngũ cố vấn chuyên môn cấp cao và các phòng ban chức năng của mảng Y tế TWG+.

HIS (Hospital Information System) là hệ thống phần mềm quản lý toàn bộ công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện, được đồng bộ theo chuẩn HL7, tiêu chuẩn quốc tế cung cấp giao thức về quản lý, trao đổi và tích hợp thông tin y tế điện tử giữa các hệ thống thông tin y tế. HIS được ví như trái tim của hệ thống quản lý bệnh viện, đem đến sự tối ưu hóa trong: quản lý điều hành, phục vụ điều trị, phục vụ nghiên cứu và đào tạo, thống kê, dự báo, dự phòng. Việc triển khai HIS đối với hệ thống Y tế TWG+ sẽ đem đến nhiều lợi ích cho người bệnh và bệnh viện như góp phần hỗ trợ việc khám chữa bệnh trở nên thuận lợi hơn, cũng như rút ngắn thời gian và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho bệnh nhân. Bên cạnh đó, áp dụng phần mềm HIS còn giúp cho công tác quản lý khám chữa bệnh chặt chẽ và chính xác hơn, đặc biệt trong việc quản lý viện phí, dược cũng như công tác giám định, thanh quyết toán bảo hiểm y tế.

 

Thông qua chương trình, đội ngũ y tế TWG+ đã thống nhất được các mục tiêu, phạm vi chức năng hệ thống và nêu rõ vai trò trách nhiệm, kế hoạch triển khai trọng yếu, cũng như điểm lại những bài học kinh nghiệm và quản trị rủi ro đối với hệ thống từ kinh nghiệm các mô hình bệnh viện khác.