THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHỆM CÁC CẤP LÃNH ĐẠO

13.12.2021

THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁC CẤP LÃNH ĐẠO 

Ngày 12/12/2021 vừa qua, Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Kỹ Thuật thông báo quyết định bổ nhiệm các cấp lãnh đạo: 

Căn cứ Quyết định số 27/2021/TWG-HDQT-QĐ bổ nhiệm ông Võ Minh Chí - Giám Đốc Tài Chính Tập Đoàn TWG giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Tập Đoàn TWG kể từ ngày 1/12/2021.

Ông Chí đã có hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tư vấn doanh nghiệp, Trong đó có gần 10 năm làm việc tại Công ty Kiểm toán và Tư vấn KPMG Việt nam. Ông từng giữ vai trò Giám Đốc Tài Chính cho các công ty như Công ty Cổ Phần Giấy Sài Gòn, Quỹ đầu tư Myanmar Strategic Holdings. Bên cạnh đó, ông Chí còn tham gia quản lý các công việc kiểm toán và tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, bất động sản và dịch vụ. Ông đã tham gia vào nhiều thương vụ mua bán và sát nhập doanh nghiệp và là thành viên Hiệp Hội Kế Toán viên Công chứng Anh Quốc (ACCA), hội viên Hội Kiểm toán Việt Nam (CPA). Căn cứ Quyết định số 03/2021/SGM-BBH-ĐHĐCĐ bổ nhiệm ông Trần Đình Hùng - Giám Đốc Cung Ứng Tập Đoàn TWG giữ chức vụ Giám Đốc Điều Hành Công Ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư Y Tế Sài Gòn ( SGM - thành viên thuộc Tập Đoàn TWG ) kể từ ngày 01/12/2021.

Ông Hùng có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng đảm nhận các vị trí Giám Đốc Dự Án, chỉ huy trưởng công trình cho cac công trình lớn về cơ sở hạ tầng, cầu đường, nền móng. Ông Hùng đã từng công tác tại các công ty đa quốc gia và tập đoàn lớn trong nước như Bauer, Cotecons. Và tại Tập Đoàn TWG, ông Hùng đảm nhận nhiều vị trí quản lý cấp cao như Phó Giám Đốc đầu tư, Giám Đốc Cung Ứng. Xin chúc mừng anh Võ Minh Chí và anh Trần Đình Hùng trên cương vị mới. Ban lãnh đạo Tập Đoàn tin tưởng rằng, với vai trò mới, các anh sẽ phát huy tố chất, trí tuệ, sự sáng tạo và năng lực cùng Ban lãnh đạo và tập thể nhân viên đoàn kết, chung sức, chung lòng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đưa Tập Đoàn ngày càng bứt phá hơn trong tương lai.