TỔNG GIÁM ĐỐC TWGROUP: SẴN SÀNG BỨT PHÁ TRONG NĂM 2019

18.10.2019

Sau hơn 13 năm hoạt động với những thành công nhất định, Tổng Giám đốc Tập đoàn TWG Lê Cao Minh quyết định chọn năm 2019 là thời điểm bứt phá mạnh mẽ ở các lĩnh vực hoạt động như: tư vấn kiểm định xây dựng, thi công xây dựng, giáo dục, y tế, bất động sản…

 

Thông tin cụ thể tại: https://doanhnhansaigon.vn/kinh-doanh/tong-giam-doc-twgroup-san-sang-but-pha-trong-nam-2019-1090890.html