TẬP ĐOÀN TWGROUP KÝ KẾT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC CÙNG TẬP ĐOÀN HINOKIYA NHẬT BẢN

28.12.2019

Nhằm mục tiêu kiến tạo nên không gian sống tiện ích, gần gũi với thiên nhiên và an toàn cho súc khỏe người dân ở khu vực TP.HCM, ngày 22/6/2019, Tập đoàn TWG đã tổ chức lễ ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn Hinokiya Nhật Bản để bắt tay thực hiện dự án đầu tiên trong lĩnh vực bất động sản.

Thông tin cụ thể tại:

Link 1 - https://nhipcaudautu.vn/bat-dong-san/tap-doan-twg-hop-tac-chien-luoc-cung-hinokiya-nhat-ban-3324592/

Link 2 - https://www.sggp.org.vn/twgroup-corporation-ky-ket-hop-tac-chien-luoc-cung-tap-doan-hinokiya-nhat-ban-528689.html

Link 3 - https://baoxaydung.com.vn/twgroup-corporation-va-hinokiya-nhat-ban-ky-ket-hop-tac-chien-luoc-232131.html