Nhân sự

23.10.2019

Với định hướng chiến lược từ 2020-2025, TWG chú trọng thu hút, đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, nhằm khẳng định uy tín, vị thế thương hiệu và đạt tham vọng phát triển chuỗi bệnh viện với 3 mô hình: Sản Nhi, Chấn thương Chỉnh hình và Đa khoa.