Hợp tác

23.10.2019

Để đạt được mục tiêu chăm sóc toàn diện sức khỏe cho cộng đồng theo chuẩn mực quốc tế, TWG chú trọng hợp tác với các đối tác chiến lược trong nước và quốc tế như: Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ, Bệnh viện Từ Dũ, bệnh viện Nhi Đồng 1, trung tâm Oncocare (Singapore), tổ chức AP-HP (Pháp), Deahan Rehabilitation (Malaysia).

+ Đối Tác Chiến Lược:


LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG GIỮA TẬP ĐOÀN THẾ GIỚI KỸ THUẬT VÀ ONCOCARE CANCER CENTER