BỆNH VIỆN QUẬN TÂN PHÚ

Thông tin

Xây dựng hợp đồng chuyển nhượng - chuyển giao (BOT) TWG được phê duyệt để xử lý các thủ tục cần thiết để đầu tư vào dự án Nghiên cứu tiền khả thi trình Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh. Dự án này được đề xuất theo mô hình hợp tác công tư (PPP). TWG – Y tế là đơn vị được giao thực hiện các thủ tục triển khai dự án theo mô hình BOT.

 

  • Giá trị đầu tư: 797 tỉ VND
  • Qui mô: 500 giường
  • Diện tích đất: 8.288 m2
  • Tổng diện tích xây dựng: 40.000 m2 (11 tầng)

Dự án liên quan