DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC BẾN THÀNH SUỐI TIÊN

Thông tin

Với dự án xây dựng đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh - Bến Thành - Phần Suối Tiên (Tuyến 1), TWG chịu trách nhiệm thi công Nhà ga An Phú và Nhà ga Đại học Quốc Gia, TP.HCM.

 

  • Thiết bị: Máy khoan, CPTu, VST, DHT, PMT, FPT
  • Chủ đầu tư: Cơ quan quản lý Đường sắt đô thị
  • Tư vấn: NJPT Assocencin
  • Nhà thầu chính: Shimizu – Maeda
  • Cấp công trình: Cấp đặc biệt
  • Thời gian thực hiện: 15/10/2015 – 04/2017

Dự án liên quan