KHU DÂN CƯ CAO CẤP HẠNH PHÚC

Thông tin

Địa điểm xây dựng: Huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Hinokiya TWGroup

Tổng thầu xây dựng: 

Qui mô dự án: 

. Tổng diện tích sàn: 33.880 m2

. Thời gian thực hiện: 2019 – 2020.

Dự án liên quan