Nhân sự

23.10.2019

TWG thu hút đội ngũ nhân lực chất lượng cao gồm các tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư được đào tạo ở các trường nổi tiếng trên thế giới và hàng đầu Việt Nam.