Nhân sự

23.10.2019

Nguồn nhân lực vững chuyên môn và giàu đạo đức là thế mạnh của LB. Vì lẽ đó, TWG chú trọng tuyển dụng minh bạch và xây dựng cộng đồng nhân viên vững mạnh.