Nhân sự

23.10.2019

Đánh giá cao tầm quan trọng của nguồn nhân lực, TWG tập trung xây dựng đội ngũ lãnh đạo, cố vấn và quản trị vận hành có bề dày kinh nghiệm, đến từ các công ty, tập đoàn trong và ngoài nước.