NỘI THẤT TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TỔ ONG VÀNG

Thông tin

Gói thầu: 

. Thiết kế và thi công, sản xuất và trang thiết bị nội thất.

 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục

Nhà thầu chính: Công ty Cổ phần xây dựng Việt Nam Thế Giới Kỹ Thuật

Dự án liên quan