CÔNG TRÌNH NỘI THẤT VĂN PHÒNG TWG

Thông tin

Gói thầu:

. Thiết kế và thi công, sản xuất trang thiết bị nội thất.

 

Địa điểm xây dựng: 44 Hoàng Việt, P.4, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phầnTWGroup

Nhà thầu chính: Công ty Cổ phần xây dựng  LB Việt Nam

Dự án liên quan